Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, gezien ze altijd van toepassing zullen zijn als u het RadioPlatform bezoekt of één van de diensten gebruikt:We zijn niet verantwoordelijk voor dat wat u plaatst, op het RadioPlatform, en we monitoren de content op de site niet. Echter als ons wel iets opvalt, of iemand meldt dat u iets hebt geplaatst dat wij ongepast vinden, dan hebben wij de mogelijkheid om dit te verwijderen.


Het radiostation is zelf verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud en de benodigde licenties van Buma/Stemra en Sena of Sabam.Door het gebruik van het RadioPlatform, aanvaardt u de reglementen beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, de wijzigingen zullen worden geplaatst en zullen alleen van toepassing zijn op activiteiten en informatie nadat dit vermeld word, niet met terugwerkende kracht.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden uitsluitend voor gebruikers van het RadioPlatform. Zodra u klikt op een link of verwezen word naar een andere website, gelden de daar opgestelde gebruiksvoorwaarden.